Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Загального регламенту про захист даних (GDPR), іншого застосовного законодавства та Політики Приватності N-iX, для цілей реєстрації мене за захід Deep dive into Quicksight and Redshift та подальшої комунікації зі мною, я надаю згоду на:

- обробку моїх персональних даних у такому обсязі: прізвище та ім'я, електронна пошта, відомості про професію, кваліфікацію та трудову діяльність, дані про країну та місто мого перебування;
- використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази (контролера) щодо обробки цих даних на його розсуд, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними;
- поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних (контролера) щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних, в тому числі, але не виключно компанії AWS;
- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе.

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію для оновлення моїх персональних даних.